МиссияМЕКТЕП МИССИЯСЫБіздің таңдауымыз – жаһандық деңгейде бәсекеге қабілетті, шыншыл, зерттеуші, креативті және жоғары мәдениетті тұлға болу.


Our choice is to become globally competitive, honest, inquiring, creative and highly cultured person.


Наш выбор — быть глобально конкурентоспособными, честными, любознательными, творческими и высококультурными личностями.